Ügyfeleink szolgálatában.

Üzleti és munkaszervezési alapelvünk, hogy szolgáltatásainkat mindenki számára könnyedén hozzáférhetővé kívánjuk tenni, mely célunk megvalósításának alapvető eleme, transzparens díjazási rendszerünk. Ügyfélbarát kapcsolati felületünk segítségével folyamatosan állunk ügyfeleink rendelkezésére, akik bármikor bizalommal fordulhatnak irodánkhoz. Boutique ügyvédi irodaként szolgáltatásaink mindig személyre szabottak és a párhuzamosítás alapú hálózatunknak köszönhetően magas színvonalon kidolgozottak.

Megújítjuk a jogi szolgáltatások piacát. A Barkassy Grünfeld az első ügyvédi iroda, amely célhoz kötött díjazást alkalmaz, amely egy sajátos, az ügyfelek érdekét szolgáló elszámolási módszer. Szintén elsőként működtetünk párhuzamosításon alapuló hálózatot, amely különböző hivatásrendekhez tartozó jogászokat tömörít.

Szolgáltatások

Adójog

Irodánk gyakran találkozik kis- és közepes vállalkozások, mi több magánszemélyek adóoptimalizálás és adótervezés terén felmerülő kihívásaival. A multinacionális pénzügyi tanácsadó vállalkozások szolgáltatásai pedig e személyi kör számára gyakran nehezen elérhetők. Kiemelt piaci elismerésnek örvendő pénzügyi tanácsadó partnerünk segítségével testreszabott adótanácsadói szolgáltatást nyújtunk mind magánszemélyek, mind pedig hazai és külföldi illetőségű vállalkozások számára.

Adótanácsadói praxisunk fókuszában a vállalati adójog és a munkát érintő adójogi tanácsadás éppúgy megtalálható, mint a Magyarországon élő külföldi magánszemélyek számára nyújtott szolgáltatások, vagy éppen ingatlan tranzakciók adótervezése.

Pénzügyi tanácsadó partnerünk bevonásával magas színvonalú könyvelési, könyvviteli, éves beszámolók készítésére vonatkozó és bérszámfejtési szolgáltatást is kínálunk ügyfeleink részére.

SZAKTERÜLETEK

 • Adótanácsadás gazdasági társaságok részére
 • Adótanácsadás magánszemélyek részére
 • Adótervezés
 • Könyvelési szolgáltatások
 • Stratégiai adóvizsgálatok
 • Tőke restrukturálására vonatkozó tanácsadás
 • Vállalkozások generációváltásának tervezése

KAPCSOLATTARTÓ

Állampolgársági jog

PRACTICE

 • General legal advise
 • Family reunification
 • Business immigration
 • Immigration for study purposes
 • Immigration for employment purposes
 • Acquiring permits

Családjog

Under construction

-

-

 • -

Építési jog

A Barkassy Grünfeld ügyvédei kiemelt szakismerettel és tapasztalattal rendelkeznek olyan nagy volumenű építési projektek kivitelezése tekintetében, mint például a budapesti M4-es metró építése.

Ilyen jelentős projekteket specifikus minta-keretszerződések szabályoznak, melyek részletes rendelkezéseket tartalmaznak többek között a tervezési, kivitelezési, működtetési, valamint a kockázatmenedzsment- és követelésérvényesítési folyamatokra és eljárásokra. Szakmai tapasztalatunkra a FIDIC Piros és Sárga Könyvek Szerződéses Feltételeinek alkalmazása során tettünk szert.

A FIDIC egy nemzetközileg alkalmazott, megfelelően harmonizált és sztenderdizált szerződéses szabálygyűjtemény, amelynek azonban az alkalmazandó jogi környezethez történő adaptálása, számos esetben igen jelentős feladat. Ügyvédeink részt vettek FIDIC alapú szerződést érintő tanácsadásban, továbbá összetett, több millió euró összegű jogviták szerződéses és választottbírósági rendezésében, így az irányadó hazai joggyakorlatról első kézből szereztünk ismereteket.

SZAKTERÜLETEK

 • Általános tanácsadás
 • Szerződéses kockázatok feltárása
 • Szerződések megszövegezése, szerződésértelmezés
 • Szerződéses tárgyalások lefolytatása
 • Vállalkozók képviselete hatóságok előtti eljárásokban
 • Vitarendezés (szerződéses, választottbírósági és peres eljárásban)

Fizetésképtelenség és reorganizáció

A Barkassy Grünfeld csapata az ügyfelek rendelkezésére áll akkor is, ha vállalkozásuk pénzügyei nem az elképzeléseknek megfelelően alakulnak vagy éppen más vállalkozások fizetésképtelensége okoz fennakadást az üzletmenetben. A fizetésképtelenséget megelőző helyzet korai stádiumában nyújtott szaktanácsadás segíthet a hatékony reorganizációban vagy követelés kezelésben.

A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta egyrészről „paradigmaváltást” jelent az ügyvezetői felelősségben és az ügyletkötési szabadságban, másrészt pedig nagyobb átláthatóságot és kiterjedtebb párbeszédet követel meg a hitelezőkkel szemben, ami segítheti a rendes üzletmenet helyreállítását. A szaktanácsadás iránti szükség időben történő felismerése ezért létfontosságú.

Csapatunk tanácsadói szolgáltatást nyújt mind hitelezői, mind pedig adósi pozícióban lévő vállalkozások vezetősége számára, fizetésképtelenséget megelőző és fizetésképtelen helyzetek szülte kérdések tekintetében, annak érdekében, hogy a felmerülő pénzügyi, jogi és követelésbehajtási nehézségek elkerülése - megfelelő stratégiával - lehetővé válljon.

SZAKTERÜLETEK

 • Csődeljárások kezdeményezése
 • Felszámolási eljárások kezdeményezése
 • Fizetésképtelenséget érintő tanácsadás
 • Fizetésképtelenséget megelőző helyzetben való tanácsadás
 • Hitelező képviselete csőd- és felszámolási eljárásban
 • Peres képviselet fizetésképtelenséget érintő ügyekben
 • Vállalati reorganizáció

Ingatlanjog

Az ingatlan piac meglehetősen változatos szegmense az üzleti életnek Közép- és Kelet-Európában, beleértve Magyarországot is. A térség gazdasági ingadozása gyakran bizonytalanságot okoz az ingatlan fejlesztési- és befektetési piacon, és végül a befektetők kiaknázatlanul hagynak ígéretes üzleti lehetőségeket. Mindazonáltal, az egyre javuló hazai gazdasági kilátások vissza nem térő vételi- és befektetési lehetőségeket kínálnak mind a belföldi, mind a nemzetközi befeketetők számára.

Csupán néhány megfontolásra érdemes tény és adat: az üres iroda helyiségek száma folyamatosan csökken és hamarosan 15% alá csökken; az ipari csarnokok iránti kereslet egyre bővül, köszönhetően a csarnokok magas műszaki színvonalának és a fejlődő úthálózatnak, amely erősíti az ipari ingatlanok piacát; a térségben Budapesten a legalacsonyabb az egységnyi területre eső bevásárlóközpontok száma, lehetőséget kínálva új feljesztésekre.

Az egyre élénkebbé váló hazai ingatlanpiacon a Barkassy Grünfeld jogi szolgáltatások széles tárházát kínálja magán- és jogi személy ügyfelei számára olyan ingatlanhoz kötődő ügyekben, mint például ingatlan vagyonnal rendelkező gazdasági társaságokban való részesedésszerzés, komplex bérleti jogviszonyok egyeztetése, bérbeadók, bérlők és ingatlanfejlesztők ingatlanjogi vitákban való képviselete. Faktorcégekkel és az egyik vezető hazai ingatlanközvetítő hálózattal való együttműködésben megoldást kínálunk a bedölt jelzálogkölcsönök jelentette jogi problémákra is.

SZAKTERÜLETEK

 • Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyeztetése
 • Eladás-visszabérlés típusú ügyletek
 • Építési jog
 • Földek adásvétele
 • Földhivatal előtti képviselet
 • Ingatlan adásvétel
 • Ingatlanok bérbeadása és bérlete
 • Ingatlant érintő adózási kérdések
 • Ingatlanjogot érintő vitarendezés
 • Jogi átvilágítás

Sportjog

A sport a kevésbé fejlett gazdaságú országokban is igen jövedelmező iparág, ugyanakkor jelentős a hiány azon szolgáltatók körében, melyek megnyugtató rendezését tudják adni a sporttal kapcsolatos jogi kérdéseknek, mint például sportrendezvények szabályozása, szellemi tulajdon védelme, közvetítési jogok értékesítése, sportszerződések megkötése, sportegyesületek és alapítványok alapítása és irányítása.

Lelkes sportolóként és ügyvédként ezért is döntöttünk a sportjog rejtelmeiben való elmélyedés mellett, hogy ily módon integrálhassuk a sportok terén megszerzett tapasztalatainkat e terület jogának ismeretével.

Kiemelkedő IP praxisunkra alapozva döntöttünk amellett, hogy szakértelmünket a sport iparág területén is érvényesítjük, hiszen a szellemi tulajdon védelme valamennyi sportág tekintetében elengedhetetlen. Ezen iparág kifogyhatatlan lehetőségek tárházát nyújtja azok számára, akik újító ötleteikkel készek befektetni a sport valamely területén. Számukra létfontosságú a szellemi tulajdonjog és a márkanév védelméhez szükséges szakjogi támogatás.

SZAKTERÜLETEK

 • Márka menedzsment
 • Sportegyesületek és alapítványok alapítása és jogi auditálása
 • Sportrendezvények jogi támogatása, kockázatmenedzsment
 • Sportszerződések megkötésének jogi támogatása
 • Szellemi tulajdon védelme
 • Vitarendezés

KAPCSOLATTARTÓ

Szellemi alkotások joga

Hiszünk abban, hogy valamely társadalom sikere, tagjai szellemi teljesítményében rejlik. Minden értékkel bíró alkotás elismerést, tiszteletet és védelmet érdemel, amelyet a szellemi alkotások joga biztosít ugyan, bár e jogok puszta fennállása, az azok érvényesítésére tett megfelelő lépések hiányában nem nyújt adekvát jogvédelemet.

A Barkassy Grünfeld elkötelezett aziránt, hogy a szerzők számára jogi képviseletet és jogaik érvényesítéséhez szükséges támogatást a legmagasabb színvonalon biztosítson.

A szerzői jogok védelmén túlmenően, IP szolgáltatásaink széles köréhez tartoznak még védjegy-, szabadalmi és franchise ügyek, továbbá a tisztességtelen piaci magatartással szembeni jogi fellépés. A szellemi alkotások jogával foglalkozó ügyvédek számára szükséges a megfelelő szintű műszaki ismeretek megléte, így ügyvédi irodánk kiváló kapcsolatot ápol két neves hazai egyetem mérnöki karával is.

SZAKTERÜLETEK

 • Doménnevek
 • Franchise (franchise szerződések, vitarendezés)
 • Szabadalmak (egyéb oltalmak)
 • Szerzői jog
 • Tisztességtelen verseny (vitarendezés)
 • Védjegyek (védjegykutatás, lajstromozás, vitarendezés)

KAPCSOLATTARTÓ

Társasági jog

Irodánk tevékenységének meghatározó eleme a kis- és közepes vállalkozások számára nyújtandó tanácsadás mind hazai, mind pedig határon átívelő gazdasági tevékenységük során, így társasági jogi és cégügyek tekintetében egyaránt.

A szokásos cégügyek mellett ügyvédi irodánk figyelmet fordít olyan új kihívásokra, mint a vezetői utódlástervezés és a családi vállalkozások generációváltásának egyéb kérdései. E tervezési folyamatok régóta ismertek Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, viszont Közép- és Kelet-Európában az érintett vállalkozások most szembesülnek először e problémakörrel.

A Barkassy Grünfeld vezetői személyesen is érintettek gyártói tevékenységgel rendelkező hazai vállalkozások vezetésében, és közvetlen rálátással bírnak e vállalkozásokazon mindennapi jogi nehézségeire, gondoljunk csak a kereskedelmi szerződésekre, jótállási és szavatossági igényekre, termékfelelősségre, hatósági ügyekre stb. Amennyiben teljes körű jogi szolgáltatásra van szükség, ügyvédi irodánk az optimális választás.

SZAKTERÜLETEK

 • Adózási kérdések
 • Alapítványok
 • Általános társasági jogi ügyletek
 • Családi vállalkozásokat érintő szolgáltatások
 • Generációváltás-tervezés
 • Jogi átvilágítás
 • Kereskedelmi jogügyletek
 • Társasági és kereskedelmi jogviták
 • Vállalatfelvásárlások és összeolvadások
 • Vállalatvezetési megoldások

Vitarendezés

A vitarendezési eljárások azon területek közé tartoznak, amelyek esetében az ügyfelek jogi támogatása kiemelt szükség, ily módon mi a Barkassy Grünfeldnél tevékenységünk egyik alapköveként tekintünk e területre.

Ügyfeleink érdekének leghatékonyabb képviselete érdekében nem csupán az ügy valamennyi lényeges részletével ismerkedünk meg, de feltárjuk ügyfelünk tevékenységének gazdasági hátterét is. Elsődleges célunk a jogviták gyors és hatékony rendezése legyen szó peres vagy nem peres-, hazai vagy nemzetközi választottbírósági-, esetleg alternatív vitarendezési eljárásról. A peres ügyvitelben a jogi szakértelem mellett a nagyfokú kreativitás is nélkülözhetetlen, a párhuzamosítás alapú hálózatunk segítségével pedig mindkét kézség rendelkezésünkre áll.

SZAKTERÜLETEK

 • Alternatív vitarendezési eljárások
 • Felszámolási eljárással kapcsolatos perek
 • Hazai választottbírósági eljárások
 • Ingatlanjogi jogviták
 • Kereskedelmi jogviták
 • Közigazgatási perek
 • Nemzetközi választottbíráskodás
 • Polgári jogi vitás ügyek
 • Szellemi tulajdonnal kapcsolatos perek
 • Szerződéses jogviták
 • Társasági jogviták

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant