Szerzői jogok

Az e honlapon publikált tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. E tekintetben a „tartalom” kifejezés magában foglal mindenféle szöveges, tipográfiai, képi és grafikai megjelenést, fényképet, videót, logót, és a honlap, valamint az ügyvédi iroda jellegadó karakterisztikáját megjelenítő elemet, csakúgy, mint a honlapon nyújtott online szolgáltatásokat, azok egyedi jellege alapján. A weboldal látogatói kizárólag információs és személyes felhasználási céllal szereznek jogosultságot a honlapon megjelenő tartalmak használatára.

E honlap minden további és kiterjesztőbb jellegű alkalmazása, így különösen, de nem kizárólagosan sokszorosítása, másolása, átültetése és bármely formában történő átalakítása a Barkassy Grünfeld előzetes engedélye hiányában az ügyvédi iroda szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak a megsértéseként értelmezendő az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján. Ez a honlap tartalmazhat harmadik személyek engedélyével publikált tartalmat, amely felett e harmadik személyek bírnak szerzői jogi jogosultsággal. A fenti szerzői jogi klauzulák e harmadik személyek tulajdonát képező tartalmakra is vonatkoznak.

Meghatározott tartalmi elemek védjegyjogi oltalomban részesülnek, melynek a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda a jogosultja. E honlap látogatói kötelesek tartózkodni a védjegybitorlás valamennyi formájától.

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant