Hogyan kerülhető el az adófizetés a drágábban eladott ingatlanoknál?

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / July 11, 2018

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője nagyon aktuális és sokakat érintő kérdésre hívja fel a figyelmet, a lakásárak évről-évre tapasztalható drasztikus emelkedése miatt ugyanis a megvásárolt ingatlanokat rövid időn belül, jóval drágábban lehet eladni. Mindez elvileg jó az eladónak, ám ha a megvásárlást követő, a jogszabályban meghatározott öt éves perióduson belül adta el az ingatlant, a főszabály szerint adófizetési kötelezettsége (adott esetben jelentős mértékű) keletkezik. Vagy mégsem? Léteznek a jogalkotó által adott elkerülési lehetőségek? Dr. Korim Balázs járja körül a kérdés jogi vonatkozásait.

Az Origo Hírportálon megjelent írás az alábbiakban olvasható.

Ki ne hallott volna az elmúlt évek ingatlanpiaci áremelkedéséről, s olyan ismerősökről, akik közel kétszeres áron adták el nemrég vásárolt ingatlanjukat? – vázolta fel az alaphelyzetet a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Szerencsésebb esetben mi magunk meséljük e történeteket, azonban ilyenkor kissé keserédesen mindig hozzátéve, hogy bizony elég magas összegű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség volt a magas vételáron történő értékesítése „ára". Vajon azonban minden esetben meg kell fizetnünk ezt az összeget?

Az alaphelyzet és az ötéves határidő

A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében az ingatlan átruházásból származó jövedelem után személyi jövedelemadót kell fizetni – ismertette dr. Korim Balázs.

Különféle, a törvény által meghatározott tételek levonása útján csökkenthető e fizetési kötelezettség, ráadásul, ha az átruházás a megszerzés évét követő öt év elteltével történik, akkor nem is kell kifizetést teljesítenünk

Ám manapság, sok esetben figyelhető meg, hogy még a lakásárak drasztikus emelkedését megelőzően vásárolt ingatlanok jóval magasabb áron történő értékesítése bőven ezen ötéves perióduson belülre esik.

Ilyen módon pedig könnyedén előfordulhat a piaci átlagon mozgó ingatlanok esetében is a milliós nagyságrendű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezése.

A jogalkotó enyhítő rendelkezései

A jogalkotó azonban méltányolva az adott esetben rendkívül magas adókötelezettség által, a jogalanyokra rótt súlyos terhet, azt enyhítő rendelkezéseket is intézményesített a vonatkozó jogszabályokban.

Lássuk tehát, hogy mely körülmények fennállása esetén mentesülhetünk ezen magas összegű személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól – mutatott rá a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti. A kérelmet nekünk kell előterjesztenünk és a törvényi feltételek fennállását szintén nekünk kell igazolnunk és bizonyítanunk.

Az adóhatóság ugyanakkor segítségünkre van a tekintetben, hogy pontosan mely körülményeket kell igazolnunk, hiszen az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében, ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, az adóhatóság az adózót nyilatkozattételre hívhatja fel.

Az általunk közölt adatok valóságtartalmát az adóhatóság a közhiteles nyilvántartásokból és saját nyilvántartásából ellenőrzi.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényt alapul véve az adóhatóság az adó fizetésére kötelezett magánszemély kérelmére jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire, valamint az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem felhasználási körülményeire figyelemmel, az adót mérsékelheti, vagy elengedheti.

Különösen akkor kerülhet erre sor, ha a felhasználás saját magunk, közeli hozzátartozónk, a velünk egy háztartásban élő élettársunk, volt házastársunk lakhatását biztosító célra történik. Amennyiben tehát igazolni tudjuk, hogy az ingatlan értékesítéséből származó bevételt lakhatásunkat szolgáló ingatlan vásárlására fordítottuk, akkor a törvényi feltételeknek e tekintetben eleget is tudunk tenni.

A lakáscélú felhasználáson túlmenően, igazolnunk kell, hogy az adó megfizetése jelentős megterhelést jelentene számunkra. E körülményeknek egyidejűleg kell fennállnia, s ezen utóbbi elemet is nekünk kell igazolnunk.

Kérelmünket az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyújthatjuk be, amelyen szerepelnek azon, vagyoni helyzetünk megfelelő feltárására irányuló kérdések, amelyek megválaszolása által az adóhatóság dönteni tud kérelmünk kapcsán.

Dr. Korim Balázs tapasztalatai szerint az adóhatóság e kérelmek kapcsán is rendkívül alaposan és ügyfélbarát módon jár el, segítve a szükséges dokumentumok előkészítésében, ugyanakkor adott esetben mégis szükség lehet további szakmai segítség igénybevételére, hiszen sok esetben igen nagymértékű fizetési kötelezettség alól mentesülhetünk ilyen módon.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant