A hónap slágertémája lett az építtetői fedezetkezelő jogintézménye (2. rész)

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / March 28, 2018

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője folytatja a hónap slágertémájának bizonyult építtetői fedezetkezelő jogintézményével kapcsolatos sorozatát. Dr. Korim Balázs a most olvasható második részben a fővállalkozók, illetve az alvállalkozók jogi védelmének lehetőségeit járja körül a gyakorló jogász szemszögéből.

Az Origo hírportálon megjelent írás az alábbiakban olvasható.

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője kifejtette: a kormányrendelet a fővállalkozóval szerződéses viszonyban álló alvállalkozók védelme érdekében előírja, hogy az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek megfelelő összeg kifizetését.

Köteles továbbá a beruházó építtető harminc napra felfüggeszteni a fővállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező által megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését, amennyiben az alvállalkozó vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát.

Visszatartás a további alvállalkozók védelme érdekében

A fővállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani az érintett alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további – a fővállalkozóval szerződéses viszonyban nem álló - alvállalkozó által, a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg kifizetését.

Köteles visszatartani továbbá az érintett alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését, amennyiben ezen alvállalkozó vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát.

Visszatartás a fővállalkozó védelme érdekében az alvállalkozókkal szemben

Nem csupán az alvállalkozók részesülnek védelemben a fővállalkozóval szemben, hanem fordítva is – mutatott rá dr. Korim Balázs.

Hiszen a kormányrendelet értelmében az építtetői fedezetkezelő köteles a fővállalkozó kivitelező által megjelölt ellenértéket, de legfeljebb a részére járó, az adott teljesítési szakasznak a szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeget a fedezetből harminc napra elkülöníteni, ha a fővállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a kiadott teljesítésigazolás tartalmát.

Összességében látható tehát, hogy az építtetői fedezetkezelő tevékenysége révén biztosított, hogy a kivitelezési munkák ellenértékeként szolgáló fedezet mindenkor rendelkezésre álljon, hiszen ennek hiányában a kivitelezési munkálatokat nem is kötelező megkezdeni.

A visszatartott és elkülönített összeg pedig garancia az alvállalkozók részére, hiszen amennyiben nem nyer igazolást azon állításuk ellenkezője, hogy teljesítésük ellenértéke nem került megfizetésre, úgy a visszatartott összeg kifizetésre kerül részükre az építtetői fedezetkezelő által – hangsúlyozta végezetül a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant