Cégalapítás azonnali ráfordítás, illeték, tőke nélkül?

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / September 25, 2017

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője szerint a vállalkozásalapítás könnyítése szempontjából a jogalkotó több lépést is tett elmúlt években, ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet., ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet. Dr. Korim Balázs most két, ilyen jogalkotói kedvezmény, könnyítés jogi környezetét járja körül.

Valamely vállalkozás megindításának gondolata során, annak érdekében, hogy manifesztálódhasson az elképzelés, sok tényező áttekintése szükséges – fejtette ki a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Ezek közül egyik, a kezdeti tőkebefektetés szükséges mértéke. Nem mindegy ugyanis, hogy a vállalkozást indító tagok milyen mértékben teszik kockára saját vagyonukat, annak mekkora hányadát fektetik létrehozandó cégükbe.

E kezdeti befektetési szükséglet is több elemből áll, melyek közül most csak az utóbbi évek jogalkotása által hozott két kedvezmény, könnyítést tekintünk át.

Tőkekövetelmények

A jelenleg hatályos Ptk., 2014. évi hatálybalépésével, a korlátolt felelősségű társaságok esetében ismételten hárommillió forintra emelte a törzstőke minimális összegét. Ezzel egyidejűleg azonban kedvezményt is intézményesített a jogalkotó, hogy a megemelkedett tőkekövetelmény ne bátortalanítsa el a vállalkozásba kezdeni szándékozó feleket.

A Ptk. ennek érdekében a következőket mondja ki – mutatott rá dr. Korim Balázs.

Ha társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

Mindez tehát azt jelenti, hogy lehetőség van minimális összegű pénzbefektetéssel egy korlátolt felelősségű társaság megalapítására azzal, hogy tulajdonképpen a törzstőke feltöltésére a vállalkozás nyereségéből kerülhet sor.

Természetesen teljes kockázatmentességet így sem kínál a jogalkotó, hiszen a hitelezők érdekeinek védelme által vezérelve lefektette, hogy a fenti esetben a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

Így tehát, amennyiben a törzstőke egészében nem került befizetésre, s még a nyereség útján sem került „feltöltésre" a szükséges összeg, az érintett tagok a különbözet erejéig felelnek az esetleges meg nem fizetett tartozásokért.

Mindazonáltal jelentős kedvezményként jelenik ez meg a vállalkozások tagjai számára, hiszen nincsenek rákényszerítve a több millió forintos tőke azonnali szolgáltatására – hangsúlyozta a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

A cégalapítás költségei

Az illetéktörvény 2017. évi módosítása értelmében, 2017. március 16. napjától egyebek mellett a korlátolt felelősségű társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes. Ily módon tehát látható, hogy a korábban fennálló, egyéb költségekhez képest figyelemreméltó nagyságú illetéket is eltörölte a jogalkotó.

Mindemellett pedig a közzétételi költségtérítés kapcsán a vonatkozó 22/2006 (V.18.) számú IM rendelet 2017. március 28. napjától akként rendelkezik, hogy egyszerűsített cégeljárás esetében, továbbá a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és az egyéni cég esetében a cég bejegyzésének közzététele ingyenes.

Látható tehát, hogy a vállalkozásalapítás könnyítése szempontjából a jogalkotó több lépést tett az elmúlt években, ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet – összegezte végezetül dr. Korim Balázs.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant