Így nem lesz baj az Airbnb-ből

Barkassy Grünfeld / Jogi betekintés / February 08, 2017

Mióta hazánkban is lehetőség van az Airbnb keretében szálláshely-szolgáltatást nyújtani, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel és esetenként igen jelentős mértékű bevételre tesznek szert ezáltal. Azonban a tevékenység elterjedésével párhuzamosan egyre inkább nyilvánvalóvá váltak azon tényezők is, amelyek egyrészről sokak számára zavaró, másrészről esetenként jogellenesen végzetté tették a szobakiadást – hívták fel a figyelmet meglévő problémákra a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda korábbi írásában arra figyelmeztette a szállásadókat, hogy az adóhatóság rendelkezik az Airbnb-s tevékenységből származó valamennyi bevételi adatukkal, így érdemes áttekinteni az esetlegesen helytelen bevallásokat.

Ebben az írásban most azt járják körbe, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie és engedélyekkel kell rendelkeznie a szállásadóknak, hogy elkerüljék a bírságolást és az eltiltást.

Összetett szabályozási környezet

Az Airbnb keretében történő szálláshely-szolgáltatásra több jogszabály együttesen határozza meg az alkalmazandó előírásokat, így esetenként nehézséget vethet fel a kiigazodás a jogszerű eljárás érdekében.

A vizsgálandó jogszabályok a kereskedelemről szóló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvények, illetve a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet.

A konkrét feltételek

Az első és legfontosabb körülmény annak vizsgálata, hogy a kiszemelt ingatlan alkalmas-e a tevékenység végzésére. Az ilyen szállásadás követelményeit a vonatkozó kormányrendelet határozza meg, előírva, hogy a kiadott szoba nagysága egyágyas esetében legalább 8 négyzetméter, két- vagy több ágyas esetében legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter kell, hogy legyen, a legmagasabb ágyszám pedig szobánként 4 ágy lehet, gyermekek számára pedig emeletes ágy használata is megengedett.

Mióta hazánkban is lehetőség van az Airbnb keretében szálláshely-szolgáltatást nyújtani, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel és esetenként igen jelentős mértékű bevételre tesznek szert ezáltal. Azonban a tevékenység elterjedésével párhuzamosan egyre inkább nyilvánvalóvá váltak azon tényezők is, amelyek egyrészről sokak számára zavaró, másrészről esetenként jogellenesen végzetté tették a szobakiadást – hívták fel a figyelmet meglévő problémákra a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

A jegyző szerepköre – az engedély és a büntetés

A kereskedelemről szóló törvény kimondja, hogy szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. Az eljáró hatóság a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, aki hatáskörrel bír továbbá a tevékenység ellenőrzésére és felügyeletére is.

Az illetékes jegyzőhöz benyújtandó bejelentés igen jelentős mértékű adattartalmat hordoz, ráadásul bizonyos mellékletek csatolása is szükségessé válik, amennyiben például közös tulajdonban áll vagy éppen haszonélvezettel terhelt, esetleg bérelt az ingatlan.

A kérelmet az illetékes jegyzőnek az általános eljárási határidőn, azaz 21 napon belül kell elbírálnia, mely egy alkalommal bár meghosszabbítható, azonban érvényesül a hallgatás beleegyezés elve, melynek alapján az eljáró hatóság mulasztása esetén másik hatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység megkezdésének és folytatásának joga.

A jegyzőnek lehetősége van arra is, hogy felhívja az ügyfelet a kérelem hiányosságainak pótlására, illetve feltételekkel adja meg az engedélyt. Ebből adódóan kiemelten fontos a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem gondos, szakszerű összeállítása és előterjesztése – emelték ki a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

Annál is inkább így van ez, mivel a jegyző ellenőrzési és felügyeleti jogkörében eljárva, jogellenes, a feltételeknek meg nem felelő szolgáltatás-nyújtás esetén nem csupán a jogsértő állapot megszüntetésére, a jogszerű állapot helyreállítására hívja fel a szállásadót, de akár kilencven napos időtartamra elrendelheti a szálláshely ideiglenes bezárását és jelentős mértékű pénzbírságot is kiszabhat.

Sok esetben fordul elő, hogy a szállásadók a fentiekben körülírt szálláshely-üzemeltetési engedély nélkül végzik a tevékenységet, amely azon túlmenően, hogy jogellenes, kifejezetten kockázatos magatartás is, hiszen ilyen esetben a jegyző nem csupán azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, de kétszeres mértékű pénzbírságot is kiszabhat.

Az ilyen szolgáltatásnyújtás látenciája, titokban maradása pedig egyre inkább csökken, hiszen a társasházakkal és a lakókkal való konfliktusok esetén könnyedén és nagy valószínűséggel szerez tudomást a hatóság az Airbnb-s tevékenységről.

A tervezés jelentősége és előnyei

Látható tehát, hogy mind az adózás, mind pedig a jogszabályi feltételeknek való megfelelés szempontjából fontos a jogszerű eljárás, hiszen a közelmúlt fejleményei okán az érintett hatóságok komoly rálátással bírnak a szállásadók tevékenységére, a jogellenes szolgáltatás-nyújtás pedig több ágon jelentős mértékű bírságolást von maga után, az esetleges eltiltás esetén a kieső bevételen túlmenően.

Bár a laikusok számára a szabályozás helyenként bonyolultnak tűnhet, a szakosodott szolgáltató hatékonyan, jelentős költségek megspórolását lehetővé téve tud segítséget nyújtani a szálláshely-szolgáltatás jogi és adózási szempontú megtervezése által, mely egyszeri gondos áttekintés egyben a gazdasági tevékenység hosszú távon stabil és biztonságos végzését is lehetővé teszi – tanácsolták végezetül a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant