Amikor a NAV támogató eljárással segíti az adózót

Barkassy Grünfeld / Jogi betekintés / September 12, 2017

A támogató eljárás az adózók érdekét szolgáló olyan új jogintézmény, mely alapvetően a jogszabályoknak nem teljes mértékben megfelelő módon eljáró adózók számára kínál lehetőséget a hibák pótlására és ennek révén az esetenként igen súlyos szankciók elkerülésére – hívták fel az Origó figyelmét egy új jogintézményre a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

Miként a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői korábbi írásaikban jelezték, az egyéb szálláshely-szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában a magyar adóhatóság, ír társhatósága révén rendelkezik az Airbnb portálon regisztrált ügyfelek bevételi adataival.

Az adóhatóság ezen információ birtokában, a benyújtott adóbevallásokkal való összehasonlítás révén, természetesen könnyedén fel tudja tárni az esetleges eltéréseket a tényleges és a bevallott bevételek között.

Az adóhatóság áttekintve ezen adatokat, az adózás rendjéről szóló törvény idén januárban hatályba lépett módosítása szerinti támogató eljárások megindítása mellett döntött.

Mit tartalmazhat az adóhatóság levele?

Érdemes körüljárni azt a kérdést, hogy mit is tartalmazhat az adóhatóság levele – mutattak rá a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

2017. január 1-jétől két fontos paragrafussal bővült az adózás rendjéről szóló törvény, „az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása" alcíme.

A módosítás értelmében az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítésével összefüggő kockázatok azonosítása, valamint az azonosított kockázatok fennállásának kizárása vagy megállapítása érdekében kockázatelemzést végez.

Ennek során az adóhatóság elvégzi egyebek mellett az adózó által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások, bíróságtól, más hatóságtól, más adózóktól származó adatok összevetését és kiértékelését.

A feltárt kockázat megszüntetése érdekében az adóhatóság támogató eljárást indít, vagy az adózót ellenőrzésre kiválasztja, bűncselekmény megelőzése, az adott bűncselekmény felderítése, folytatásának megakadályozása érdekében pedig tájékoztatja a NAV nyomozó hatóságát. elen esetben tehát az adóhatósági kommunikáció a támogató eljárás megindítása irányába mutat.

Ezen eljárás keretében az adóhatóság az adózót felhívja önellenőrzésre, illetve kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával.

A támogató eljárásban való részvétel önkéntes, az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak nincs helye, mint ahogy az önellenőrzésre való felhívásnak sem köteles az adózó eleget tenni.

Az adóhatóság által megküldött önellenőrzésre való felhívás tartalmazza az adózó nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az önellenőrzésre felhívással érintett időszakot és adónem megjelölését, vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek esetében a havi adó- és járulékbevallásra, valamint adatszolgáltatásra kötelezettek bevallása, illetve adatszolgáltatása alapján számított adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, a befizetendő adót, valamint az adatok alapjául szolgáló, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokat, továbbá az eltérés összegét.

Az adózóval szemben ellenőrzés a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem kezdhető meg a felhívásban megjelölt adónem és időszak tekintetében.

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői szerint látható tehát, hogy az eljárás abszolút az adózó érdekét szolgálja, melynek keretében az adóhatóság szakmai segítséget is nyújt az adózó számára, hogy önellenőrzés útján lehetőség nyíljon az esetleges hiányok, jogsértések orvoslására, ilyen módon kerülendő el a szankciókat.

A támogató eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.

Összefoglalás

Összefoglalásként megállapítható, hogy a támogató eljárás az adózók érdekét szolgáló olyan új jogintézmény, mely alapvetően a jogszabályoknak nem teljes mértékben megfelelő módon eljáró adózók számára kínál lehetőséget a hibák pótlására és ilyen formán az esetenként igen súlyos szankciók elkerülésére.

Ebből kifolyólag, amennyiben az adóhatóságtól kapunk ilyen tartalmú levelet, érdemes az abban foglalt lehetőséggel élni, és szakmai segítség igénybevétele mellett kijavítani az esetleges és az adóhatóság által megjelölt hibákat – hangsúlyozták végezetül a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant