Nem csupán vételár fizetendő a lakás értékesítése során – adó- és illetékügyi kisokos

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / April 22, 2016

A lakástulajdon átruházására irányuló tranzakció esetében, a költségek tervezése során a feleknek a vételár mellett figyelembe kell venniük, hogy a közreműködő ügyvéd tiszteletdíja és az ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mellett, adó- és illetékfizetési kötelezettség is felmerülhet, melyek adott esetben igen jelentős összegük okán gondos tervezést tehetnek szükségessé – emeli ki Dr. Korim Balázs, a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Az illetékekről szóló törvény értelmében ingatlannak visszteher mellett, azaz tipikusan adásvételi szerződés keretében történő megszerzése esetén visszterhes vagyonátruházási illeték fizetendő, melynek általános mértéke – 1 milliárd forintot meg nem haladó forgalmi értékig – főszabály szerint az ingatlan forgalmi értékének 4%-a, azaz egy 30 millió forint forgalmi értékű ingatlan esetében 1,2 millió forint. Ez a tranzakció során kifejezetten jelentős összegnek tekinthető, melyet mindenképpen érdemes számításba venni a tervezésnél. Hasonlóképpen illetékfizetési kötelezettséggel terhelt a vagyoni értékű jogok visszterhes megszerzése is.

Az illetékekről szóló törvény azonban számos illetékmentességi és illetékkedvezményre jogosító okot és körülményt határoz meg, így példának okáért mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon 4 éven belül megfelelő lakóházat épít. Nem kell továbbá visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása esetén, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb. Abban az esetben pedig, ha a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke meghaladja az eladottét, illetékkedvezményre jogosult a szerző fél és az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete. Illetékfizetési kötelezettség alól mentes a vagyonszerzés akkor is, ha egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, vagy a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik.

Ajándékozási illeték

Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értéke után 18 %, míg a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 9%, így a fenti, példaként említett 30 millió forintos forgalmi érték esetében 2,7 millió forint.

Természetesen az illetéktörvény e tekintetben is meghatároz illetékmentességi szabályokat, így példának okáért mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona által megszerzett ajándék vagy éppen a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

Fontos kiemelni mind a visszterhes vagyonátruházási, mind pedig az ajándékozási illeték esetében, hogy az adóhatóság az illeték alapját a felek által megjelölt értéktől eltérően is megállapíthatja, ami pedig a fizetendő illeték kapcsán is módosulást eredményez.

Személyi jövedelemadó

Az átruházó fél esetében nem merül fel illetékfizetési kötelezettség, ha azonban jövedelme keletkezik az értékesítésből, akkor az ingatlan megszerzésének időpontja óta eltelt időtől függően köteles e jövedelem után 15%-os mértékű személyi jövedelemadót fizetni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 62. §-a értelmében a lakásra, lakóházra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházása esetén, ha az átruházni kívánt ingatlan megszerzésétől számítva legalább öt év eltelt, akkor a tranzakció alapvetően adómentes, míg az egyéb típusú ingatlan esetében ehhez tizenöt évet kell várni, ugyanakkor mindkét esetben, az idő előrehaladtával a fizetendő adó összege csökken.

Összegzésként megállapítható, hogy az ingatlanok átruházására irányuló tranzakciók esetében a feleket illeték, illetve adófizetési kötelezettség terhelheti, a jogügylet egyedi jellemzői függvényében. Mivel az ily módon teljesítendő összeg adott esetben igen jelentős mértékű is lehet, és a vonatkozó jogszabályok számos, ugyanakkor esetenként gondos értelmezést igénylő mentességi okot, illetve kedvezményt határoznak meg, így mindenféleképpen indokolt szakmai segítség igénybe vétele, hiszen adott esetben jelentős teher alól mentesülhetünk ezáltal.

***

A képek forrása: innen és innen.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant