„Önkormányzati lakás eladó!” – egy tendencia, amely távol állhat a jogszerűségtől

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / April 03, 2016

Az interneten gyakran találkozhatunk olyan ingatlanhirdetésekkel, melyek a fenti felhívást tartalmazva, rendkívül jutányos áron kínálnak esetenként meghökkentően jó elhelyezkedésű és kifejezetten szép állapotban lévő önkormányzati lakásokat megvételre vagy némiképpen „jobb” esetben az ingatlan bérleti jogát szeretnék részünkre eladni. Önmagában ez a momentum felvetheti bennünk a kételyt, vajon minden aspektusában jogszerű ügylet elé nézünk-e, így a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértőjével azt vizsgáljuk meg, hogy mi is a pontos jogi helyzet.

Ki jelenik meg eladóként az ügylet vonatkozásában?

Az önkormányzati lakás – de hasonlóképpen a nem lakás céljára szolgáló helyiség – eladására irányuló hirdetés esetében meg kell különböztetnünk azon esetet, amikor a tulajdonos önkormányzat jelenik meg eladóként és azt, amikor az önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkező személy, azaz a bérlő. Anélkül, hogy a pontos részletek taglalásába bocsátkoznánk, kijelenthetjük, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos természetesen a megfelelő eljárás keretében eladhatja a tulajdonát képező ingatlant. Ezen eljárások kereteit elsősorban a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, azaz a Lakástörvény és felhatalmazása alapján, az érintett önkormányzat vonatkozó rendelete határozza meg. Ezen jogszabályok rendezik egyebek mellett az elővásárlásra jogosultak körét, a vételár meghatározásának módját, illetve az esetlegesen érvényesíthető kedvezményeket, vagy éppen az elidegenítési akadályokat, de még azt is, hogy az önkormányzat miként használhatja fel az elidegenítésből származó bevételeket.

A tulajdonos önkormányzat tehát a jogszabályi keretek között minden további nélkül jogosult eladni a lakást vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A jogszerűtlenség nem is e tekintetben merül fel, így vizsgáljuk meg, hogy mi a jogi helyzet – kifejezetten, a kérdés kapcsán gyakrabban felmerülő lakásoknál maradva – az önkormányzati lakás bérlőjével.

A “nemo plus iuris” elve

A római jogból származó alapvető elv értelmében senki sem ruházhat át több jogot másra, mint amennyivel ő maga rendelkezik, így az önkormányzati lakás bérlője természetesen nem jogosult eladni az önkormányzat tulajdonát, mint ahogy adott esetben saját lakásunk bérlője sem jogosult adásvétel útján értékesíteni a mi tulajdonunkat. A Lakástörvény pontosan meghatározza, hogy milyen jogosultságok illetik meg e tekintetben az önkormányzati lakás bérlőjét:

A bérlő a lakás bérleti jogát – a bérbeadó hozzájárulásával – elcserélheti; a csereszerződést írásba kell foglalni. Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának eladására, azaz pénzért történő értékesítésére tehát nincs jogszerű lehetőség, ráadásul a bérleti jog cseréjéhez is szükséges a bérbeadó hozzájárulása.

Mire kell tehát tekintettel lennünk?

A fentiekből kitűnően, jóhiszemű vevőként tisztában kell lennünk azzal, hogy az önkormányzati lakások esetében ki és mire, milyen feltételekkel jogosult, vagy sokkal inkább nem jogosult. A vevőnek minden esetben tudnia kell, hogy az önkormányzati lakás bérleti jogát és különösen magát az ingatlant a bérlő nem adhatja el, a bérleti jognak csupán a cseréjére van jogszerű lehetőség, azonban ez esetben is szükséges az önkormányzat, mint bérbeadó hozzájárulása. Fontos tehát, hogy az először rendkívül kedvezőnek tűnő ajánlat kapcsán, szükség esetén szakértővel konzultáljunk, ily módon kerülve el egy olyan jogügyletben való részvételt, melynek során akár jelentős összeg kifizetését követően sem számíthatunk arra, hogy az eredeti akaratunknak megfelelő változás példának okáért az ingatlan-nyilvántartáson is átvezetésre kerüljön.

***

A képek forrása innen és innen.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant