Generációváltásnál a vállalkozások jelentős része veszélybe kerülhet

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / May 31, 2016

Miként arra korábbi írásainkban is felhívtuk a figyelmet, egy, a közbeszédben és talán az érintett vállalkozások tulajdonosai megítélése szerint is könnyen kezelhetőnek ítélt, ugyanakkor valójában rendkívül összetett és sok aspektus megfelelő rendezését igénylő problémakörrel, a vállalkozás átadásával az azt tovább vivő generációra.

A nemzetközi tapasztalatok és statisztikák azt mutatják, hogy a családi vállalkozások 2/3-a számára rendkívüli megrázkódtatást okoz az első bekövetkező generációváltás, melynek eredményeképpen vagy kikerülnek a család tulajdonából, vagy nagy számban megszüntetik működésüket. A második generációváltás pedig még ennél is nagyobb veszélyeket hordoz a vállalkozások számára, hiszen még a magyar vállalkozásoknál nagyobb tapasztalattal rendelkező nyugati cégek is csupán 20%-ot el nem érő arányban kerülnek ki stabil, biztos jövőt feltételező körülmények között a cégátadás folyamatából. 1

A magyar és nemzetközi szakirodalom, az Európai Unió szerveinek vonatkozó ajánlásai és saját szakmai tapasztalataink alapján is az első és talán legfontosabb momentum az, hogy a generációváltás és cégátadás égető problematikájára és a folyamat tervezésének idejében történő megkezdésének szükségességére felhívjuk az érintett társadalmi és gazdasági csoportok figyelmét, ugyanis egyes felmérések szerint, a szóban forgó vállalkozások kevesebb, mint 4%-a rendelkezik megfelelő írásos utódlási tervvel. 2 Márpedig megkérdőjelezhetetlen nemzetközi tapasztalat, hogy mind a családi, mind pedig az egyéb társas vállalkozások esetében a generációváltás során megjelenő legnagyobb veszélyforrás az ad hoc, tervezés nélküli cselekvés, a gondos előkészítés hiánya. Ügyvédi irodánk e figyelem felhívási cél által vezérelve adott interjút a 2016-ban is megjelenő 100 leggazdagabb magyar című kiadványnak.

Ahogy az interjúban is kifejtettük, a rendszerváltás idején alapított családi vállalkozások életciklusában jellemzően most jön el tömegesen az az időszak, amikor felmerül a kérdés, hogy ki vigye tovább a céget. A nyugdíjkorhatárhoz közelítő vagy azt elérő tulajdonos-vezetők és környezetük azonban a jelek szerint csak korlátozott mértékben ismerték fel a folyamat menedzselésének jelentőségét, a megfelelő felkészülés hiányának következményeit és adott esetben nincsenek tisztában azzal, hogy a felkészületlenül megélt váltás mekkora törést okoz a cég életében.

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda ügyfélközpontja

Tudatosítandó, hogy a generációváltás megtervezése és levezénylése több éves folyamat, a tulajdon és a vezetés átadása – történjen akár egy időben, akár elkülönülten – hosszú, sok tényezőre kiterjedő előkészítést igénylő procedúra. Elképzelhető, hogy az alapítók már némiképp belefásultak a mindennapi ügyvitelbe és ebből adódóan nem képesek kiaknázni a vállalkozásukban rejlő lehetőségeket. A piaci folyamatoktól való elszakadás és adott esetben a szükségszerű döntések meghozatalának hiánya a vállalt hatékonyságának romlásához vezethet. Ha ebben a fázisban alkalmatlan, felkészületlen utód ül a vezetői székbe vagy nincs kinek átadni azt, és az alapító kényszerből a helyén marad, akkor folytatódik a stagnálás, majd az elkerülhetetlen hanyatlás és végül a bukás. Ha pedig a kiválasztási folyamat eredményeképpen megvan a megfelelő utód – legyen akár családtag, vagy jöjjön a családon kívülről – fokozatosan kell őt bevezetni a vállalkozás életébe.

Sikeres gazdaság nincs sikeres vállalkozások nélkül. A vállalkozások generációváltása elkerülhetetlen folyamat, a minél zökkenőmentesebb átmenet érdekében pedig minél előbb fel kell ismerni a kezelendő kihívásokat, hogy az adekvát stratégia kidolgozásra és adaptálásra kerülhessen.

***

A képek forrása: innen és innen.

1 Csákné Dr. Filep Judit: Családi vállalkozások – fókuszban az utódlás, Phd disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, 11-15. o. és 65-69. o.

2 Csákné Dr. Filep Judit: Családi vállalkozások – fókuszban az utódlás, Phd disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, 146. o.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant