Fellégezhetnek a korlátolt felelősségű társaságok és a civil szervezetek, egy év haladékot szavazott meg a jogalkotó

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / March 04, 2016

E hónap elsején, egyhangú szavazással elfogadta az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény, azaz a Ptké. módosításáról szóló törvényt. A módosító törvény indokolása szerint, a 2016. március 15-i határidő ellenére több tízezer szervezet nem feletette meg ez idáig létesítő okiratát a Ptk. rendelkezéseinek. E szervezetek szignifikáns számára való tekintettel, a jogi személyek védelme érdekében a Ptké-ban meghatározott egyes vonatkozó határidők egy évvel történő meghosszabbítása mellett döntött a jogalkotó. Dr. Korim Balázs, a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője azt tekintette át, hogy kiket és milyen módon érint a változás.

Dr. Korim Balázs írása az Ars Boni Jogi folyóirat, ügyvédi irodánk által támogatott Advocatus rovatában jelent meg.

Az egyesületeket és alapítványokat érintő változások

A Ptk. hatályba lépésekor, azaz 2014. március 15-én már nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a törvénymódosítás értelmében 2017. március 15. napjáig köteles létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és megfelelően módosítani, amelyek nincsenek összhangban a Ptk. rendelkezéseivel. E meghosszabbított határidő lejártát követően azonban valamennyi egyesület és alapítvány kizárólag a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján, a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően működhet.

Egyesületek és alapítványok esetében a módosítás előtti Ptké. is úgy rendelkezett, hogy e szervezetek létesítő okiratukat a Ptk-val összefüggésben nem kötelesek módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okiratban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és más vonatkozó törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg – például a kezelő szerv átnevezése kuratóriummá. Ez esetben is azonban, ha a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni. A Ptké. módosítása eredményeképpen az egyesületek esetében nem kell továbbá módosítani az alapszabályt azon okból kifolyólag, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak a nevét és azok lakóhelyét, illetve székhelyét.

A 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok

A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, szemben a korábbi, kevesebb, mint két hét múlva lejáró határidővel, legkésőbb 2017. március 15-ig köteles törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, illetve egyesülni.

Mindaddig, amíg e kötelezettségüknek az érintett vállalkozások nem tesznek eleget, a korábban hatályos társasági törvény rendelkezéseit kell alkalmazniuk és a törzstőkére vonatkozó előírásoknak való megfelelést szolgáló döntéssel egyidejűleg kell dönteniük a Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésről is.

A Ptké. módosítása következtében tehát egyéves haladékot kapnak azon korlátolt felelősségű társaságok, melyek törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a kedvezmény nem érinti azokat a korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek e tőkekövetelménynek már eleget tettek. Így azok a korlátolt felelősségű társaságok, amelyek törzstőkéje eléri a 3 millió forintot kötelesek létesítő okiratukat az eredeti 2016. március 15-i határidőig összhangba hozni a Ptk. rendelkezéseivel.

A 2016. március 15-i határidő tehát továbbra is gyors cselekvésre kötelezi a korlátolt felelősségű társaságok közül azokat, amelyek törzstőkéje eléri a 3 millió forintot, de még nem helyezkedtek az új Ptk. hatálya alá, továbbá a zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaságokat.

***

A kép forrása: itt és itt.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant