Családi otthonteremtési kedvezmény: Új lendület a lakáspiacon?

Dr. Barkassy-Grünfeld Loránd / Jogi betekintés / April 03, 2016

Magyarországon egyre égetőbbé vált a lakáshiány, amellett, hogy az utóbbi években a kereslet érezhetően megugrott. A hitelpiac hanyatlása miatt az építőipar is megtorpant. A lakáshiány és a demográfiai problémák okán a Kormány úgy döntött, hogy piacélénkítés céljából családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) biztosít, amely egy vissza nem térítendő állami támogatás. A CSOK mellett vannak további az építőipart és az ingatlanpiacot érintő kedvező változások, így például az 5%-os ÁFA, adóvisszatérítési lehetőség és a kamattámogatás, amelyek együttes hatásától az ingatlanpiac élénkülését várják. Megalapozott ez a várakozás?

Újabb változások február 10-étől

A rendelkezésre álló statisztikák alapján egyelőre azt látjuk, hogy a CSOK iránti érdeklődés nem volt kimagasló, ugyanakkor bizonyos értékszegmensben a lakások iránti kereslet rendkívül megnőtt. A CSOK igénybevételével kapcsolatban már sok cikk megjelent, ugyanakkor idén február 10-én újabb rendeletek láttak napvilágot, amelyek részben újraszabályozták a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének egyes feltételeit. A CSOK iránti érdeklődés, és ezáltal a kedvezmény piacélénkítő hatása nagyban függ attól is, hogy az állami támogatást igénybe venni szándékozók megkapják-e kérdéseikre a választ, hogy a kötelezettségvállalás előtt megalapozott döntést hozhassanak. Az új rendeletek alapján nagyvonalakban az alábbiakat érdemes tudni azoknak, akik tervezik a CSOK igénybevételét.

Kik vehetik igénybe a CSOK-ot?

CSOK-ot használt lakás vásárlásához és bővítéséhez, továbbá új lakás vásárlásához és építéséhez lehet igénybe venni. Az igénylők alanyi köre állampolgárságot tekintve nincs korlátozva, így a magyar állampolgárokon kívül a kedvezményt igénybe vehetik az EGT tagállamok állampolgárai, akik a szabad mozgás és a három hónapnál hosszabb tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolják. Harmadik államok állampolgárai is igényelhetnek kedvezményt, amennyiben bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott státussal rendelkeznek. Végezetül a hontalan jogállás is lehetőséget biztosít CSOK iránti kérelem benyújtására. A családi állapotot illetően a jogosulti körhöz tartoznak azegyedülállók, házaspárok és élettársak. Gyermekvállalásra tekintettel kedvezményt azonban csak fiatal házaspárok igényelhetnek. Fiatal házaspárnak tekinthető az a házaspár, ahol legalább az egyik fél a 40. életévét még nem töltötte be.

Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda ügyfélközpontja a Ráday utcában

Milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen a kedvezmény igénybevételével érintett ingatlan?

Az új rendeletek változtattak azokon a feltételeken, amelyek teljesülése korábban az érintett ingatlanok vonatkozásában követelményként szerepelt a jogszabályban. A jelenlegi szabályozás értelmében használt lakás vásárlásához és bővítéséhez igénybevett CSOK-ot egy gyermek esetében legalább 40 m2, két gyermek esetében 50 m2, három gyermek esetében 60 m2, míg négy vagy több gyermek esetében legalább 70 m2 alapterületű ingatlanhoz lehet igényelni. További feltétel, hogy az ingatlan vételára a 35 millió forintot nem, illetve a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket legfeljebb 20%-kal haladhatja meg. Az új lakás vásárlásához és építéséhez igénybevett CSOK esetében a kedvezménnyel érintett ingatlan megkövetelt minimális alapterülete a fentiekkel hasonlóan alakul, ugyanakkor egylakásos lakóház esetében az ingatlan alapterülete egy gyermek esetében 70 m2-t, két gyermek esetében 80 m2-t, míg három vagy több gyermek esetében 90 m2-t el kell, hogy érje. Új lakások vonatkozásában a jogszabály már nem tartalmaz a vételárral kapcsolatos korlátozást.

Mennyi idő áll rendelkezésre a gyermekvállalás teljesítésére?

Végezetül röviden kitérünk arra is, hogy mennyi idő alatt kötelesek teljesíteni a fiatal házaspárok a gyermekvállalást. A fiatal házaspárnak a gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló határidő a CSOK igénybevételének időpontját követő 4 év egy gyermek vállalása esetén, 8 év két gyermek vállalása esetén, és 10 év a vállalt gyermekek számától függetlenül, amennyiben a három gyermek után igényelhető támogatási összeg iránt nyújtanak be kérelmet. A CSOK-kal kapcsolatos további kérdésekkel a soron következő cikkeinkben is foglalkozunk.

***

A képek forrása innen és innen.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant