Ki lehet ingatlanközvetítő?

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / December 20, 2016

Az esetleges közhiedelemmel szemben ingatlanközvetítő nem válhat egyik napról a másikra az erre aspirálókból, és a befektetők számára is érdemes tudni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy ingatlaniroda nyitása során – mondta el az Origónak a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Dr. Korim Balázs kifejtette: az ingatlanpiac elmúlt években való fellendülésével, illetve mind a vételárak, mind pedig a bérleti díjak jelentős mértékű emelkedésével újra sokak számára vonzóvá válik az ingatlanközvetítő gazdasági tevékenység.

A piacban rejlő lehetőségek okán pedig nem csupán az ingatlanközvetítő tevékenységet közvetlenül végzők számára, de a tőkéjük invesztálására jövedelmező lehetőséget kereső befektetőknek is valós alternatívaként jelenik az ingatlanközvetítő, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb, például ingatlanvagyon-értékelő, vagy éppen pénzügyi termékeket közvetítő tevékenység.

Az esetleges közhiedelemmel szemben azonban ingatlanközvetítő nem válhat egyik napról a másikra az erre aspirálókból, és a befektetők számára is érdemes tudni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy ingatlaniroda nyitása során.

Az ingatlanközvetítő tevékenységet több jogszabály együttesen szabályozza, ezek közül közvetlenül talán a Lakástörvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény és részben a Lakástörvény adta felhatalmazás alapján kibocsátott, a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és ingatlanvagyon-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló NGM rendelet bír a legnagyobb jelentőséggel.

Ezen jogszabályok alapján az üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő tevékenység végzéséhez szükséges bejelentést az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnál kell benyújtani. Ez a hatóság a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten pedig a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzője – ismertette a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Magát a tevékenységet végezheti akár természetes személy szolgáltató, akár gazdálkodó szervezet, jogi személy. Természetes személy esetében rendelkezni kell a megfelelő társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és ingatlanvagyon-közvetítői szakképesítéssel és olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagjának, alkalmazottjának vagy foglalkoztatottjának kell lennie a szolgáltatónak, melynek tevékenységi köre az ingatlanügynöki vagy ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed.

Ugyanakkor nem végezhet ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és ingatlanvagyon-közvetítői tevékenységet az, aki büntetett előéletű, az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy aki nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Gazdálkodó szervezetként olyan entitás végezheti a tevékenységet, amelynek tevékenységi köre az ingatlan-ügynöki vagy ingatlan-kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatáskörrel bíró hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel.

A bejelentést a fentiekben hivatkozott jogszabályokban megjelölt igen széleskörű adattartalommal kell megtenni és a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítését igazolni is kell, így példának okáért be kell nyújtani a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatát vagy éppen a tevékenységi kör igazolására a 90 napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát.

A megfelelő bejelentést megtett szolgáltató az ingatlanközvetítő, tevékenységi körén belül az ingatlanok adásvételének és cseréjének közvetítésével, a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével, a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

Megállapítható tehát, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között, a megfelelő szakértelem és infrastruktúra rendelkezésre állása esetén, igen jövedelmező lehet ingatlanközvetítő tevékenységet végző vállalkozás alapítása és működtetése, ugyanakkor mindenképpen szem előtt tartandók a vonatkozó jogszabályi keretek, melyeket a fentiekben, nagyvonalakban, az alapítás és bejelentés vonatkozásában érintettünk – foglalta össze végezetül dr. Korim Balázs.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant