Hogyan csökkentsük a társasági adónkat?

Dr. Korim Balázs / Jogi betekintés / April 29, 2015

A Társasági adóról szóló törvény értelmében, a Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során keletkezett jövedelem után az adózót társasági adókötelezettség terheli – fejti ki dr. Korim Balázs a Barkassy Grünfeld szakértője.

(http://cekindo.com/wp-content/uploads/2014/12/Corporate-tax-in-Indonesia.jpg)

Dr. Korim Balázs írása az Ars Boni jogi folyóiratban jelent meg.

A belföldi illetőségű adózó adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed, tehát az ilyen vállalkozásokat teljes körű adókötelezettség terheli, míg a külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki, adókötelezettsége ily módon korlátozott.

A társasági adó alapja az adózás előtti eredmény, korrekciós tételekkel módosított összege. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott, „A társasági adó alapvető szabályai” című tájékoztató értelmében, a korrekciós tételek egy része az adóalap védelmét szolgálja. Más részük kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy meghatározott költségek, ráfordítások növeljék az adóalapot, más esetben pedig kedvezményt biztosít a csökkentő tétel előírása.

E korrekciós tételek lehetnek:

  1. társasági adóalapot csökkentő tételek, illetve
  2. társasági adó kedvezmények.

(http://www.ci.wilmington.oh.us/images/Income%20Tax/income-tax-deductions-itemize-3.jpg)

  1. társasági adóalapot csökkentő tételek

A társasági adóalapot csökkentő tételek felsorolását tartalmazó 7. §-a a Társasági adóról szóló törvénynek, többek között az alábbi elemeket tartalmazza:

  • a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerint meghatározott összeg,
  • a kapott osztalék és részesedés címén elszámolt bevétel, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék és részesedés következtében elszámolt bevételt,
  • a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzettcéltartalékfelhasználásakor az adóévben bevételként elszámolt összeg,
  • a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 százaléka,
  • az adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségei.

  1. társasági adókedvezmények

A társasági adóalapot csökkentő tételekkel szemben, a társasági adókedvezmények, a számított társasági adóból, legfeljebb annak 80 százalékáig teszik lehetővé fejlesztési adókedvezmény érvényesítését, a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adóból pedig, legfeljebb annak 70 százalékáig érvényesíthető minden más adókedvezmény.

Fejlesztési adókedvezmény, a Társasági adóról szóló törvényben meghatározott beruházások üzembe helyezése és az előírtak szerinti üzemeltetése esetében vehető igénybe.

A más adókedvezményekkel érintett tételek körébe tartozik, a látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó által, meghatározott szervezetek – példának okáért országos sportági szakszövetség, országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet vagy éppen közhasznú alapítvány – részére, a törvényben meghatározott jogcímen nyújtott támogatás. E helyütt említendő továbbá, a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye, valamint a kis- és középvállalkozások adókedvezménye.

(http://greece.greekreporter.com/files/Greek_offshore.jpg)

Fontos kiemelni azonban, hogy a társasági adó vonatkozásában érvényesíthető korrekciós tételek vonatkozásában, az úgynevezett ellenőrzött külföldi társaságokra, így offshore cégekre, számos tekintetben eltérő szabályozás vonatkozik, melynek következtében, példának okáért, nem csökkenti az adózás előtti eredményt az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott vagy járó osztalék, a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak tekintetében pedig, a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében sem csökkentheti az adózó az adózás előtti eredményét, ha a vele szerződő kapcsolt vállalkozás ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

Cikk megosztása

Megosztás Facebook-onMegosztás LinkedIn-en

Feliratkozás

Hírlevél feliratkozásRSS feliratkozás

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant