Törölt cég ingatlana, vagyonrendezési eljárás

Dr. Kovács Ákos / Legal insights / November 22, 2016

A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos a tulajdonában lévő dologgal szabadon rendelkezhet, természetesen a törvény és mások jogai által megszabott korlátok között. A rendelkezési jog a tulajdonjog részjogosítványa, mely alapján a Ptk. lehetőséget ad arra is, hogy a tulajdonos tulajdonjoga gyakorlásával felhagyjon. A joggyakorlás felhagyásának következményeként a korábban tulajdonjog tárgyát képező dolog gazdátlanná válik, azon tehát a Ptk. 5:52. § (1) bekezdése szerint a tulajdonszerzés szándékával történő birtokbavétellel bárki tulajdonjogot szerezhet.

Share article

Share on FacebookShare on LinkedIn

Sign up

Newsletter signupRSS signup

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant