Barkassy Grünfeld: a bíróság megtilthatja az Airbnb-t!

Dr. Barkassy-Grünfeld Loránd / Legal insights / November 27, 2016

Az elmúlt években a társasházi lakók és az airbnb-zők között elmérgesedett a viszony, ami mögött egy éles érdekellentét feszül. A konfliktus mögött egy valós jogi dilemma áll, amelyet a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője vázol fel, a jelenlegi magyar médiában ez az elemzés – maradva a jogi fogalmaknál – precedensértékű.

Share article

Share on FacebookShare on LinkedIn

Sign up

Newsletter signupRSS signup

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant