Érték alapú díjszabás

Ügyvédi irodánk egy sajátos célhoz kötött díjazási metódust alkalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásunk hatékonyságához illeszkedően szabjuk meg munkadíjunkat. Elsőként mindig arra kérjük ügyfeleinket, hogy határozzák meg, mely célokat kívánnak elérni a megbízással. Ezt követően kiértékeljük az ügyfél által megszabott célok elérésének esélyeit. A megbízás elvállalása esetén garantáljuk az ügyféllel közösen meghatározott eredményminimum elérését.

Amennyiben nem sikerülne elérnünk az eredményminimumot, úgy kötelezettséget vállalunk a munkadíj egy részének visszatérítésére, ugyanakkor az eredeti várakozásokon túli eredmény realizálása esetén díjazási ösztönzőket is alkalmazunk. A díjazási garancia alkalmazásával a Barkassy Grünfeld szakít az ügyvédi irodák megszokott díjazási gyakorlatával, mely által a munka sikere ügyfeleink és ügyvédi irodánk közös érdekévé válik.

Az átlátható díjazás az ügyfél és az ügyvédi iroda közötti, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló viszony elengedhetetlen feltétele.

A nehezen átlátható, és olykor értelmezhetetlen munkadíjak alkalmazása gyakran vezet bizalomvesztéshez az ügyfelek részéről. A Barkassy Grünfeld változtat ezen a gyakorlaton.

Díjazási opciók

Egyösszegű díjazás

Jól körülhatárolható jogi munkák esetén

Az egyösszegű munkadíj ideális díjazási opció sztenderd, jól meghatározható volumenű és tárgyú jogi szolgáltatások igénybevételéhez, amelynek további előnye, hogy a munkadíj pontos összegével előre lehet tervezni.

Az egyösszegű díjazási opció választása esetén az ügyfél egy meghatározott, konkrét feladathoz, vagy egy ügy meghatározott stádiumához társított összeg megfizetését vállalja. Az egyösszegű díjazás alkalmazása esetén is lehetősége van az ügyfélnek arra, hogy változtasson az adott feladatok körén, amelyhez az ügyvédi munkadíj összege utóbb hozzáigazítható. Egy adott feladathoz társított fíx összeg alkalmazása minden esetben az ügyfél előzetes hozzájárulását igényli.

Óradíj alapú díjazás

Kevésbé körülhatárolható jogi munkák esetén

Az óradíj alapú díjazást abban az esetben javasoljuk ügyfeleinknek, amikor az elvégzendő jogi munka vagy egy adott projekt terjedelme előre nem határozható meg pontosan.

A Barkassy Grünfeld is biztosítja ügyfeleinek az egyik leggyakrabban alkalmazott díjazási opciót, a munkaidő alapú díjazást. Az óradíj alapú díjazás választása esetén ügyvédi irodánk előzetesen készít egy időbecslést arról, hogy várhatóan az adott megbízás teljesítése hozzávetőlegesen mennyi időt vesz igénybe. A becsült időtartam 75%-ának elérése esetén tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a megbízás teljesítése még várhatóan mennyi időt vesz igénybe. A munkaidőkeretek meghatározásához minden esetben az ügyfél előzetes jóváhagyása szükséges. A megbízás időtartama alatt az ügyfél bármikor jogosult más díjazási opcióra áttérni.

Havi átalánydíj

Állandó jogi támogatás esetén

A Barkassy Grünfeld egy meghatározott körben havi átalánydíj ellenében állandó jogi szolgáltatást kínál ügyfelei részére.

A havi átalánydíj azon vállalkozások részére jelent ideális megoldást, amelyek a mindennapi működésükhöz jól tervezhető költségvetés mellett állandó jogi szolgáltatást akarnak igénybe venni. A havi átalánydíj összegétől és az ahhoz társított munka volumenétől függően ügyvédi irodánk a vállalt havi munkaidőkereten felül ingyenesen biztosít jogi szolgáltatásokat további 5-10 óra időtartamban.

Óradíj plafon

Az óradíj alapú és az egyösszegű díjazás kombinációja

Óradíj plafon alkalmazása ajánlott abban az esetben, ha a megbízás terjedelmét előre nem látható körülmények befolyásolhatják, ugyanakkor a „plafon” biztosítja, hogy egy előre meghatározott összeget az ügyvédi iroda munkadíja nem haladhatja meg.

Ez a díjazási opció az óradíj alapú és az egyösszegű díjazás kombinációja. A „plafon” jelenti a munkadíj összegének felső határát, amely akkor sem léphető át, ha azt a ténylegesen elvégzett munka mennyisége indokolná.

Átláthatóság

Az átlátható díjazás az ügyfél és az ügyvédi iroda közötti, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló viszony elengedhetetlen feltétele. Óradíj alapú díjazás esetén ügyvédi irodánk ezért az ügyfél kérésére bármikor, korlátozás nélkül rendelkezésre bocsátja az aktuális tevékenységkimutatást. A naprakész tevékenységkimutatások korlátlan hozzáférhetőségével ügyfeleink a teljes számlázási időszak alatt folyamatosan figyelemmel kísérhetik ügyvédi irodánk tevékenységét, azt érintően bármikor észrevételt tehetnek.

Bizalom

Az ügyvédi irodák díjazását az ügyfelek körében gyakran bizonytalanság övezi. Sajnos jellemző az információ asszimetria, így a nehezen átlátható, és olykor értelmezhetetlen munkadíjak alkalmazása gyakran vezet bizalomvesztéshez az ügyfelek részéről. A Barkassy Grünfeld ezért határozott úgy, hogy egy új, átláthatóságon alapuló és célhoz kötött díjazási modellt vezet be.

© Barkassy Grünfeld Law Firm 2015 | created by: pixelephant